HISTORIA  HODOWLI   ANGIELSKICH   COCKER  SPANIELI  W  POLSCE

cz.I 
Historia  najdawniejsza, do końca lat 60-tych

 

Udokumentowana historia hodowli cocker spanieli w Polsce liczy około 88 lat (1924 - 2012)

 Przed II wojną światową .

Wiele przedwojennych opracowań, dotyczących m.in. tej rasy, zaś dokumentacja,
która pozostała, jest śladowa i fragmentaryczna.
 W pracy zbiorowej pod redakcją Maurycego Trybulskiego "Pies rasowy i jego hodowla w Polsce" wydanej
przed wojną, tak napisano o cocker spanielach:

......są to miłe psy o wyglądzie legawca, przeznaczone do wypłaszania ptactwa z gęstych zarośli i aportowania sztuk zastrzelonych .
Należą zatem do grupy psów myśliwskich. Odznaczają się na ogół dobrym wiatrem i dobrze aportują 
Ze względu na miłą powierzchowność i łagodność, spaniele mają zastosowanie jako psy pokojowe.
Istnieje dużo odmian tych psów;  większe nazywają się springerami (skoczkami), mniejsze, na krótszych nogach cockerami ( kogutami).
W naszym kraju chowane są przeważnie jako psy pokojowe.
Większą hodowlę spanieli o zaletach polowych prowadziła  Izabella  ks. Radziwiłłowa w Mankiewiczach, na Polesiu ".....

W tym okresie najbardziej zasłużonymi hodowlami w kraju były :

- "LWA"  Izabelli ks. Radziwiłlowej - na Polesiu
     - hodowla "MAJĄTEK" Wiesława Oyrzanowskiego,oparta na angielskich importach    
     - hodowla Krystyny hr.Pruszyńskiej 
     - hodowla Zofii ks. Czetwertyńskiej, również oparta na angielskich importach
     - hodowla konsula rumuńskiego E.Popescu we Lwowie,
     - hodowla "ROYAL" inż. Z.Biernackiego oraz Anny Benisławskiej "ABENIS"
W końcu lat 30-tych psy hodowane były w połączonej hodowli pod nazwą
"ROYAL-ABENIS"
 
* * * * *


Okres po II wojnie światowej do końca lat 60-tych.


 Większość przedwojennych hodowli nie przetrwało wojennej zawieruchy.
     Ocalało natomiast potomstwo suk z hodowli "Royal-Abenis"

tj. LADY LETTICE, MONDAINE 
  i LITTLE TUMRY
 

 
        Potomstwo tych suk zarejestrowano w powojennej księdze rodowodowej PKR.
        jako pierwsza -
Abenis BLUE BELL (nr.29/51)
 druga -
Abenis FLORA (nr.76/49) 
kolejna -
Abenis GLADYS ( nr.77/52)
Stanowiły one podstawę całej powojennej hodowli cockerów.

Prawdopodobnie ocalała także część przedwojennej hodowli  K.hr.Pruszynskiej, i na początku
 lat 50-tych ocalałe cockery stanowiły podstawę hodowli 
"Sarnie Oko" Wigi Gundlachowej.

 
Pies BAMBO, rozpoznany jako pochodzący z hodowli hr.Pruszyńskiej, był potem pierwszym po wojnie cocker spanielem
    który na I Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie w 1949 roku otrzymał ocenę "doskonała" i złoty medal.


 
                
Pies BAMBO  p.Wigi Gundlachowej z Warszawy                 
                         pierwszy po wojnie  złoty medalista                           

* * * * *

  Pierwszym  w pełni rodowodowym cocker spanielem w Polsce powojennej był  ur.05.09.1948 r. 
   biało-czekoladowy z podpalaniem pies - Collinwood GAY SOLDIER " CHOCK " 
Rodzicami "CHOCKA" byli: ojciec - DUSKI DAN, a matką - Mhaara LUCKY JORDAN .
   Oboje rodzice byli wpisani do do ksiąg rodowodowych Angielskiego  Kennel Clubu.
Hodowcą CHOCKA był B.M.Edge, a pies został wpisany do PKR pod numerem  M-I-5/50

 Ofiarowany on został w 1950 r. Związkowi Kynologicznemu w Polsce przez pułkownika
Stanisława Nowickiego z Angl
ii i powierzono go opiece p.Annie Broneckere.


Collinwood  GAY SOLDIER 

Pies ten jest przodkiem dużej liczby cocker spanieli w Polsce i przy odpowiednim doborze partnerek, przekazał potomstwu w genach
maść czekoladową, bardzo cenioną i rzadką w Europie.
Pierwszymi jego partnerkami były:
Abenis HETKA, Abenis BLUE BELL, DORIS DROPS, LILI,
  Córka CHOKA i Abenis BLUE BELL - Mazovia FANCY - dała początek hodowli
"Mazovia" - Józefa Langego z Mrokowa k.Warszawy

   
 * * * * * 

W 1958 r. staraniem Związku Kynologicznego sprowadzono do kraju parę czarnych cockerów :
   sukę
KATHLEEN v.d.Stromhutte (NYLON v.Volkerhof & FRITZI v.d.Stromhutte) 
  i psa
BAR v. Rennstieg (Int.Ch.Gatehampton BUSSEYBEE of Broomleaf & GRILLE v.Volkerhof)

  
BARA v.Rennstieg wykorzystywano potem przy łączeniu zarówno z sukami jednobarwnymi jak i kolorowymi.

  

    
 
       KATHLEEN v.d.Stromhutte                                NYLON v.Volkerhof, ojciec KATHLEEN

* * * * * 

 W tym okresie cała hodowla cocker spanieli w kraju ukierunkowana była na linię
 BARA  i KATHLEN.

 Efektem tego było poprawienie sylwetki, uzyskanie krótszej, szlachetniejszej głowy
oraz ujawnienie cechy podpalania  u szczeniąt.


 
 
* * * * * 

Najkorzystniejsze warunki startu hodowlanego miał Oddział warszawski, choćby z bliskości 
   rodowodowych cockerów, będących własnością pracowników ambasad.

 

Największy wpływ na hodowlę cocker spanieli w Polsce w tym czasie miały następujące psy i suki: 
     - Colinwood GAY SOLDIER " CHOCK "
 - SKIPIDO BOBBY - wł. ambasadora francuskiego 
    - BAR von Rennstieg 
    - Lystrup DAVEY - własność dyplomatów z ambasady angielskiej - pp.Berthond 
    -  KATHLEEN von der Stromhutte
- Mazovia FANCY 


* * * * * 

Pierwszą licząca się hodowlą cockerów w pełni rodowodowych była hodowla "Sarnie Oko"
    p.Wigi Gundlachowej, utalentowanej hodowczyni i pierwszego Kierownika Sekcji Spanieli
w Oddziale Warszawskim w latach 1950-1962. 

  
Biało-czekoladowa dropiata suka BAMBI (córka Colinwood GAY SOLDIERA i HETKI) w swoim  
  pierwszym miocie z rodowodowym SKIPIDO BOBBY - dała 2 trikolorowe psy, wykorzystywane
 potem jako reproduktory. Były to:

   
  - ALF BAMBO Sarnie Oko, który figuruje w rodowodach wielu naszych cockerów.
 - ANDRUS KAJTEK Sarnie Oko.
       
ALF BAMBO był ojcem SMERDY-SMERDY z Golęcina (hodowca - p. Marian Szymański z Poznania)
          
dał podstawę hodowli "Podkowa" Józefa Hołyńskiego, jako dziadek TOPSY i TAJGI Podkowa,
           a także jest pradziadkiem ASTY z Filtrów, założycielki  znanej bytomskiej hodowli "Rica"
 państwa Anny i Jana Bromilskich
.

            
         ALF BAMBO  i ANDRUS KAJTEK  Sarnie Oko                      Ch.KUBA II Sarnie Oko (czerwony   

Druga podstawowa suka p. Gundlachowej - czarna importowana KATHLEEN v.d.Stromhutte kryta była
    parokrotnie BAREM v.Rennsteig,dając wybitne potomstwo, które miało decydujący wpływ
 na radykalną poprawę eksterieru cockerów w całej Polsce w tym początkowym okresie .
Były to :
Ch.Zw. KUBA II Sarnie Oko 
 - KALIF Sarnie Oko 
- AXEL Sarnie Oko

- Ch.KASIA Sarnie Oko (matka rodu hodowli "z Antoniki" - p.B.Czarnołuskiej z Lublina) 
- ASTA-AVA Sarnie Oko (matka rodu hodowli "Syrenka" - p.Korewa-Killen z Warszawy)

* * * * *

We Wrocławiu  założycielką pierwszej hodowli cocker spanieli angielskich
 "z Zimnic" p.J.Morawskiego była suka ŻABKA .
 Nieco póżniej czarno - biała suka MIKI-ZGAGA z Zimnic,mająca w swoim rodowodzie Colinwooda GAY SOLDIERA, 
dała początek hodowli
"Ostoja" p.Eleonory Gabrysiewicz (Wrocław).
  
   Hodowczyni kryła swoje dalsze suki potomkami BARA v. Rennstieg , potem importowanym z CSSR
ADAREM z Jemcinskieho Lesu ,  oraz  Ch.WODANEM ze Starego Grodu.
  
 Złoty pies - BILBO Ostoja (syn HASKO v.Berliner Luft & ZORGA Ostoja)  został potem ojcem legendarnego czarnego
 DRABA z Zielonej Czantorii  (matka - TINA Koralia).
 

* * * * *
W 1961 roku w Lublinie rozpoczęła swoją działalnośc hodowla "z Antoniki"- p.Barbary Czarnołuskiej 
 
      Założycielką rodu hodowli była KASIA Sarnie Oko (BAR v.Rennstieg & KATHLEEN v.d. Stromhutte).
 
Ze skojarzenia KASI Sarnie Oko & BAZYLI Dżalt (syn Lystrup DAVEY'A) pozostawiła w hodowli
 sukę CIAPKĘ z Antoniki, póżniejszą zwyciężczynię klasy na Światowej Wystawie w Brnie w 1965 roku.
    Z miotu KASIA Sarnie Oko & BAR v.Rennstieg - w hodowli została DIANA i DOXA .  

 
Tytuły championów zdobyły: 
 KASIA Sarnie Oko, CIAPKA, KAJA (była ona potem zwyciężczynią , wygrywajac "derby " na wystawie w Budapeszcie) ,
     DIANA z Antoniki oraz  KITY i ORYS z Antoniki (po Ch.Gatehampton PRINCE WILLOW)
     Hodowla "z Antoniki"  zdobyła ponadto na Światowej Wystawie w Brnie II nagrodę za całość wystawianych psów. 
 
   
* * * * *

Rok 1960, to początek hodowli "Sławuta" p.Romana Góreckiego z Warszawy, gdzie materiałem
   wyjściowym była czarna suka AYA Sarnie Oko (BAR & KATHLEEN), która łączona
 ze swoim ojcem - BAREM v.Rennstieg, dała znanego potem psa GROCK ze Sławuty.

 
Z miotu: AYA Sarnie Oko & MAKARY Donna (Lochranza Tessant TRUMPETER & BALBINA Donna) pochodzi wybitna
 suka - Zwyc. XYMENA Sławuta (wł. Teresa Ruszczyc). 

 
 Z hodowli "Sławuta" pochodzi też założycielka hodowli "Gemini" - p.Julii Nazarow z Warszawy
  
Była to czarna suka JAWA KORA Sławuta (jej matką była AYA Sarnie Oko) 
    W skojarzeniu z ze złotym KINGIEM Syrenka - JAVA KORA dała wspaniałą złotą BEBI Gemini .
    Ta z kolei łączona była w latach 70-tych z Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW i WODANEM ze Starego Grodu, dając doskonałe potomstwo. 
  Z miotu po PRINCE WILLOW'ie pochodzi znana suka Ch.POLLY Gemini.

* * * * *

Na początku lat 60 powstała znana warszawska hodowla "Donna" p.Jadwigi Ciecierskiej. 
  Podstawowa suka hodowli - BALBINA Donna, była córką Lystrup DAVEY'a, a ze strony matki
miała Colinwood GAY SOLDIER'a.
 Początkowo BALBINA łączona była z potomkami BARA v.Rennstieg.
 Znanym jej synem był DAVEY BALTAZAR Donna.
Wybitnym posunięciem Hodowczyni było skojarzenie w 1965 r. BALBINY z Int.Ch.
Lochranza TESSANT TRUMPETER w Wiedniu.         
         Z tego miotu znanymi były: MATYLDA i MAURYCY i MAJA Donna.
       - MATYLDA Donna to matka doskonałego OLAFA Wardonia (skojarzenie z
Int.Ch.JET JOURNEY of Ware)
         Pies ten był własnością p.Zofii Chojnackiej i w latach 70-tych odegrał znaczącą rolę w poprawie eksterieru
kolorowych cocker spanieli w kraju.
         - MAJA Donna w hodowli Margarete Korsak, skojarzona w 1965 roku ze złotym  reproduktorem 
Skalludens QUESTION dała w 1968 r. miot, w którym był N'COCO O'Brien, póżniejszy znakomity reproduktor.


 Interchampion Lochranza TESSANT TRUMPETER
ur. 23.10.1961 r. 
      wł.małżeństwa G.E.Dannerów z Wiednia. 


TESSANT TRUMPETER krył potem jeszcze 2 inne polskie suki: 
- czarną-podpalaną ASTĘ z Filtrów (w 1966r) - pp.Bromilskich (hodowla " Rica ") .
 Ich syn - Ch.BOB Rica był przez szereg lat w czołówce  polskich  reproduktorów. 
     Tytuły championa uzyskały: BOB, BABY, BABA Rica.

- złotą DIANĘ - VIVĘ Yellowstone (w 1968 r.) pp. A.E.Horbaczewskich 
Z tego miotu troje rodzeństwa uzyskało tytuł championa: CAMILLA, CAIO i CLAUDIO.


Potomstwo suk krytych TESSANT TRUMPETEREM odegrało potem dużą rolę w podniesieniu
 poziomu naszych spanieli w kraju, a kolejne importy reproduktorów posiadających angielską krew (m.inn. " Lochranza ")
 w latach 70-tych i przemyślane ich kojarzenia spowodowały prawdziwy rozkwit rasy w latach 1970-85 .


Poza wymienionymi, pod koniec lat 60-tych istniały już w kraju następujące hodowle cocker spanieli 
    angielskich, których wyrażny rozwój nastąpił w kolejnych latach:
- hodowla "Pipetta" - p.Zofii Majkowskiej (Warszawa), która powstała pod koniec lat 50-tych.
- hodowla "Cocker's Stars" - Władysława Kuriaty z Gdańska,
 - hodowla "Wrocławska Mewa" - p.Teresy Sokolnickiej (Wrocław),
 - hodowla "z Golęcina" - p.Mariana Szymańskiego z Poznania

- hodowla "Oczereta" - Danuty Stetki z Bytomia
- hodowla "Gęsi Dziób" z Warszawy,
- hodowla "Warkocz Berenike" z Wrocławia
- hodowla "Dziewanna" z Lublina


* * * * *

W opracowaniu tego artykułu korzystałam z  artykułów  autorstwa:
p. J.Hejn;  p.H.Woner; p. P.Dąbrowskiego; prof.K.Ściesińskiego,
}
zawartych w archiwalnych numerach czasopisma " PIES ":
z ksiazki "SPANIELE " -  autorstwa prof.K.Sciesinskiego, 
Wikipedii, i  materiałów własnych .


Kopiowanie i przedruk bez mojej zgody  zabronione


 powrót >>>


 c.d.n......

Lata 1970-1980 >>>  (w budowie)

lata 1970 - 1980 >>>
lata 1980 - 1990 >>>
lata 1990 - 2004 >>>